Методична робота

МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР КАФЕДРИ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОДИДАКТИКИ”

2017-2018 н.р.

Методичний семінар 2017-2018

Розглянуто питання:

 1. Компетентнісний підхід до вивчення стилістики української мови у вищій школі.
 2. Види роботи з дисципліни «Філософія мови» для студентів-філологів.
 3. Практичне заняття-конференція, вимоги до організації та проведення.
 4. Поняття мовної компетенції та її удосконалення на заняттях мовознавчого циклу.
 5. Використання методик концептуального аналізу на заняттях з лінгвокультурології у виші.
 6. Особливості формування мовної особистості майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі.
 7. Самостійна робота під час вивчення розділів «Лексикологія», «Фразеологія», «Лексикографія».
 8. Форми та види роботи з української мови за професійним спрямуванням для студентів 1 курсу факультету фізичного виховання.
 9. Організація та методика проведення студентського наукового дослідження.
 10. Вправи і завдання як засіб формування компетенції студентів-філологів під час вивчення синтаксису.
 11. Особливості вивчення обрядових текстів на заняттях з «Етнолінгвістики».
 12. Формування професійних компетенцій вчителя у процесі впровадження компетентнісно зорієнтованого навчання.
 13. Формування індивідуального стилю мовлення як фактор реалізації компетентнісного підходу до навчання студента.
 14. Використання перекладної українсько-білорусько-російсько-польської художньої літератури на заняттях контрастивної лінгвістики: методика і проблема.

 

На кафедрі української мови щомісяця проводиться методичний семінар “Актуальні проблеми лінгводидактики”.

У 2016 році викладачі кафедри виступили з доповідями.

Методичний семінар

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Навчально-методичні посібники