Навчальна робота

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ОКР “Бакалавр”

Спеціальність 035.01 Філологія (Українська мова і література).
1 курс БАКАЛАВР.Філологія
2 курс БАКАЛАВР.Філологія (1)
Спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).
1 курс Бакалавр.Середна освіта
Галузь знань 0203 Гуманітарні науки.
Напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Українська мова і
література.

3-4 курс. Бакалавр. Філологія

 

ОКР “Магістр”.

Спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
Термін навчання – 1 рік
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”).

Магістр. Середня освіта. 1 рік (1)
Спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
Спеціалізація “Редагування освітніх видань”
Термін навчання – 1,5 року на основі освітнього ступеня “бакалавр”.

МАГІСТР.Cередня освіта. 1,5 р (1)
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність 035.01 Філологія (Українська мова і література)
За освітньою програмою “Українська мова і література”
(Кваліфікація – Магістр. Філолог
Термін навчання – 1,5 року на основі освітнього ступеня “бакалавр”).
МАГІСТР. Філологія
МАГІСТР, 2 курс
Галузь знань 0203 Гуманітарні науки
Спеціальність 8.02030301 Українська мова і література*
Спеціалізація Редагування освітніх видань
Додаткові спеціальності 8.02030302 Мова і література (англійська / німецька)*
МАГІСТР.2 курс

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

  1. Коваленко Н. Д. Практикум з проведення діалектологічних досліджень : навчально-методичний посібник / Н. Д. Коваленко, Н. П. Шеремета. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2013. – 160 с. ПрактикумПрактикум з діалектології.
  2. Марчук Л. М. Синтаксис складного речення : навч.-метод. посіб. [Електронний аналог друк. вид.] / Л. М. Марчук, Н. М. Дзюбак. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2013. – 172с.1_peredmova, 2_programa8_termin, 9_literat.
  3. Мозолюк О.М. Вступ до слов’янської філології : навчально-методичний посібник / О. М. Мозолюк, І. С. Беркещук. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Буйницький О. А, 2011. –80 с. Слов’янська філологія.
  4. Шеремета Н. Українська мова в засобах масової комунікації : навчально-методичний посібник / Наталія  Шеремета. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2015. – 188 с. Укр. мова в ЗМК.