2021

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

“Українська мова і література”

Спеціальність 035 Філологія

Спеціалізація  035.01 Українська мова і література

Ступінь вищої освіти: магістр

Проєкт освітньо-професійної програми  “Українська мова і література” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю  035 Філологія спеціалізація  035.01 Українська мова  і література.

Google Форма для пропозицій.

Пропозиції стейкхолдерів (таблиця).