“О КНИГО! ТИ ВСЕСВІТ!”

24 квітня 2017 року в 208 аудиторії відбувся захід, присвячений Всесвітньому дню книги та авторського права (організатори – Ситник Л., завідувач центральним абонементом бібліотеки, Ладиняк Н., доцент кафедри української мови; ведучі – студенти факультету української філології та журналістики Хом’як Н., Козак Д.).

З незвичайними книгами присутніх ознайомила студентка ІІІ курсу факультету української філології та журналістики Басараба О. Виявляється, книги бувають різні: найменші, які проходять крізь вушко голки, та найбільші, вагою 120 кг, кам’яні, діряві, книги-скульптури, 3D-книги, книги-спеції та книги, придатні до запікання.

Про новинки бібліотеки і раритетні видання університету доповіли Крючкова Н., завідувач відділом рідкісних видань, та Ситник Л., завідувач центральним абонементом бібліотеки (перелік праць див. нижче).

 

 

Учасники заходу поринули у чарівний світ українського слова: зустрілися з персонажами І. Нечуя-Левицького – славнозвісними бабою Параскою та бабою Палажкою, яких виконавці ролей, Рибух Н. і  Ясинецька Д., осучаснили та надали їм західноукраїнського колориту; взяли участь у літературній вікторині (переможці – Яремійчук У., Лавренчук М.).

 

Виконанням пісні «Батьківська мова» й декламуванням поезії Старовойта М. «Молитва до української книги» під музичний супровід зачарувала присутніх студентка І курсу факультету української філології та журналістики Шевчук А. Особливо виразні рядки про українську книгу з «Молитви»:

О книго! Пресвята богиня!

Народу й роду берегиня!

Неопалима купина!

По всіх вертепах і яскинях,

Неначе зірка провідна,

Великомученице, Ти

Нас освіти і освяти!

Не дай в безпам’ятство пірнути,

Дай пам’ятать і не забути

Твої скрижалі золоті,

Які  крізь терни і шпіцрути

Несла Ти по страсній путі,

Не випускаючи з долонь

Святий немеркнучий вогонь!

Під час заходу діяла книжкова виставка, на якій були представлені видання про книгу, її походження, види друкарства, перших друкарів.

 

Святкова атмосфера, сподіваємося, надихнула позитивом, бажанням читати і самим творити. І нехай світ видається великою книгою, яка допитливим і натхненним розкриває усі свої таємниці!

«О книго! Ти – Всесвіт!

Ти його смисли й прагнення.

Ти поєднання всього того, що пізнала й відчуває Людина.

Ти – вічна і ти – безмежжя.

Ти – дорога!» (П. де Кубертен).

 

Перелік раритетних видань з лінгвістики (упорядкувала Крючкова Н.):

 1. Василенко В. К вопросу о толковом словаре украинской народной терминологии / В. Василенко. – Харьков : Типо-лит. «Печатное дело», 1902. – 15 с.
 2. ВознякМ. Грамматика Лаврентія Зизанія з 1596 року / М. Возняк. – [б.м.] : [б.в.], 1911. – Відб.  із «Записок» Наукового Т-ва ім.. Шевченка. – Т. 52.
 3. Житецкий П. И. Словарь книжной малорусской речи по рукописи ХVII века. Приложение к первой части сочинения «Очерк литературной истории малорусского наречия в ХVII и ХVIII вв.» / П. И. Житецкий. – [б.м.]: [б.и.], 1950. – 133 с. – Машинопись.
 4. Курило О. Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів (давніше Городянського повіту, тепер Сновської округи на Чернігівщині) / О. Курило. – Київ : З друк. Всеук. Ан., 1824. – 111 с. – Машинопис.
 5. Німчинов К. Український язик у минулому й тепер / К. Німчинов. –  2-ге вид. – Харків : Держвидав України, 1926. – 87 с.
 6. Крымскій А. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарии Приднепровья / А. Крымскій. – Москва : Тип. В. А. Гаутцук, 1907. – 545, 144с.
 7. Пам’ятки українсько-руської мови літератури / Комісія орфографічна Наукового Товариства імені Шевченка. – Львів: З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1896. – Т. 1 : Апокріфи стародавні. – 394 с.
 8. Потебня А. Заметки о малорусском наречии / А. Потебня. – Воронеж : В тип. В. А. Гольдштейна, 1871. – 134 с.
 9. Потебня А. А. Разбор сочинения П. Житецкого  : «Очерк звуковой истории малоруського наречия»  / А. А. Потебня. – Киев : [б. и.], 1876. – 76 с.
 10. Равлюк М. Дієприкметники і дієприслівники в українській мові / Микола Равлюк. – Кіцмань : З друк. Т-ва «Руска Рада», 1912. – Ч. 1 : Про дієприкметники і дієприслівники в творах Григорія Квітки-Основ’яненка, Марка Вовчка, Юрія Федьковича і Василя Стефаника. – 78 с.
 11. Свенціцкий І. Основи науки про мову українську / Іларіон Свенціцкий. – Київ : Т-во «Час», 1917. – 72 с.
 12. Сумцов М. Ф. Начерк розвитку української літературної мови / М. Ф. Сумцов. – Харків : Вид-во «Союз», 1918. – 49 с.
 13. Черкасенко С. Найпотрібніша правила правопису з додатком самостійного писання : підручник для учнів початкових шкіл / Черкасенко С. – Київ : Друк. «Петро Броварський», 1918. – 32 с.

Перелік нових та найзапитуваніших видань у бібліотеці з напрямку «Філологія» (упорядкувала Ситник Л.):

 1. Акорди : антологія української лірики від смерті Шевченка / упоряд. І. Франко. – Київ : Веселка, 2005. – 350 с. : іл. Ю. Панькевича.
 2. Алексієвич С. Чорнобильська молитва : хроніка майбутнього : роман / переклад і післямова Оксани Забужко. – Київ : КОМОРА, 2016. – 288 с.
 3. Антологія української фантастики ХІХ ст. / [упоряд. Ю. Винничук]. – Київ : КЕТС, 2015. – 606 с.
 4. Багряний І. Сад Гетсиманський. Тигролови : [романи] / Іван Багряний. – Київ : Україна, 2015. – 870 с.
 5. Єфремов С. Вибране : статті, наукові розвідки, монографії / Сергій Єфремов; упоряд., передм. та пром. Е. Соловей. – Київ : Наукова думка, 2002. – 760 с.
 6. ЄфремовС. О. Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – Київ : Феміна, 1995. – 688 с.
 7. ЖулинськийМ. Г.  Нація. Культура. Література : нац.-культ. міфи та ідейно-естет. пошуки укр. літ-ри / Микола Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – 560 с.
 8. КононенкоВ. І.  Мова у контексті культури : монографія / Віталій Кононенко. – Київ ; Івано-Франківськ : Плай, 2008. – 390 с.
 9. КостенкоЛ. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 416 с.
 10. ПідмогильнийВ. Місто. Невеличка драма / Валер’ян Підмогильний. – Київ : Знання, 2016.– 439 с.
 11. ПритулякВ. Г. Світи Франца Кафки : монографія / В. Г. Притуляк. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2017. – 132 с.

 

 

 

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий