Толерантність в лінгвокультурологічному аспекті як виклик глобалізаційним процесам

На факультеті української філології та журналістики щоденно вирує наукова робота, яка репрезентує творчі пошуки студенства, а 14 листопада 2017 року відбувся круглий стіл, присвячений Міжнародному дню толерантності, який святкують 16 листопада. У підготовці цього заходу взяли участь студенти нашого факультету і викладачі кафедри української мови.

Розпочала роботу круглого столу кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови Монастирська Римма Іванівна, яка повідомила порядок засідання та запросила до слова Довгого Олексія з доповіддю: «Засоби вербалізації дихотомії толерантність/ворожість в регіональних Інтернет-ЗМІ». Магістрант познайомив авдиторію з типовими помилками журналістів під час інтерв’ю з відомими особами, простежив особливості «толерантної поведінки» сучасного журналіста.

Доповідь Марчук Людмили Миколаївни, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української мови, була присвячена мовним засобам реалізації моральних норм у засобах масової комунікації.

Авторка повідомила, що у мові ЗМК натрапляємо на опис таких видів толерантності: 1) релігійної; 2) поведінкової; 3) національної; 4) соціальної; 5) політичної». Пропоновані види толерантності репрезентують семантику цього поняття, зображають її як цивілізований компроміс, готовність допускати іншодумство. Людмила Миколаївна окреслила перспективи дослідження – аналіз вербалізації дихотомії толерантність / ворожість на різних мовних рівнях та створення ідеальної моделі поняття толерантності в сучасному українському лінгвокультурному просторі.

Лиса Вікторія, студентка 3 курсу, запропонувала доповідь з теми:«Розмаїття мов та лінгвістична толерантність». Студентка чітко проаналізувала поняття «лінгвістичної толерантності» та його реалізацію в контексті мовної взаємодії, а також висвітила поняття індивідуальних характеристик національної мови та його тлумачення в лінгвістичній науці.

Роботу круглого столу продовжила Наталія Рибух, студентка 4 курсу, яка висвітлила проблему «Толерантності в аспекті світобачення» та її реалізацію в контексті мовних взаємодій.

Робота круглого столу була надзвичайно цікавою та змістовною, студенти й викладачі обговорили пропоновані тези й визначили основні аспекти лінгвістичної толерантності та її реалізації на конкретних матеріалах із пропонованих доповідей.

Андрій Поважнюк, магістрант 2 курсу

факультету української

філології та журналістики

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.