Увага! Оновлено навчально-методичні посібники

У рубриці “Навчальна робота” оновлено навчально-методичні посібники викладачів кафедри: подано анотації, зміст і передмови.

З текстами посібників можна ознайомитися в кабінеті української мови (центральний корпус університету, ауд. 408), читальному залі №1 (центральний корпус університету, 4-й поверх, відділ бібліографії), на сайті бібліотеки університету (Інститутський репозитарій – URL: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/).

Перелік посібників, розміщених на сайті:

 1. Коваленко Н. Д. Етнолінгвістика. Традиційні календарні обряди: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 166 с.
 2. Коваленко Н. Д. Етнолінгвістика. Традиційні родинні обряди: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута”, 2015. 240 с.
 3. Мозолюк О. М. Західно-подільські говірки: діалектні тексти. [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
 4. Стилістика української мови: навчально-методичний посібник / упорядники: А. С. Попович, Л. М. Марчук ; за ред. А. С. Попович. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 172 с.
 5. Монастирська Р. І., Сірант А. М. Тести з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”: навчально-методичний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей: Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 112 с.
 6. Коваленко Н. Д., Шеремета Н. П. Практикум з проведення діалектологічних досліджень : навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2013. 160 с.
 7. Марчук Л. М., Дзюбак Н.М. Синтаксис складного речення : навч.-метод. посіб. [Електронний аналог друк. вид.]. Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д. Г., 2013. 172 с.
 8. Мозолюк О. М., Беркещук І. С. Вступ до слов’янської філології : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Буйницький О.А, 2011. 80 с.
 9. Шеремета Н. П. Українська мова в засобах масової комунікації : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2015. 188 с.
 10. Ладиняк Н. Б. Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д. Г., 2014. 87 с.
 11. Ладиняк Н. Б., Ладиняк А. Б. Культура усного та писемного фахового мовлення : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2016. 194 с.

 

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.