До уваги вступників!

У Приймальній комісії розпочав роботу Консультаційний центр для надання допомоги вступникам при реєстрації електронних кабінетів та поданні заяв в електронній формі:

(03849) 3-06-01; (093) 025 10 04; (098) 223 72 87

Електронний кабінет вступника – 2018

Інструкція (подання заяв в електронній формі)
Правила прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2018 році
БАКАЛАВР

МАГІСТР

Університет отримав доступ до наукометричної бази даних Scopus

Scopus – це найбільша міжнародна реферативна та наукометрична база рецензованої літератури: наукових журналів, книг та матеріалів конференцій. Ресурс індексує понад 21 500 рецензованих наукових журналів (близько 60 млн. записів) із різних галузей знань – природничих наук, математики, інженерії, технології, охорони здоров’я та медицини, соціальних і гуманітарних наук, а також 130 000 книг. Також Scopus відстежує дані про цитування та розраховує різноманітні дослідницькі метрики.

Доступ до бази даних Scopus – це можливість слідкувати за міжнародними науковими дослідженнями, отримувати актуальну та якісну наукову інформацію із своєї тематики, дані про цитування та ін.  для замовлення тренінгів.

Профіль нашого університету у наукометричній базі Scopus: Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University (індентифікатор організації: 60104914).

Коротка інструкція з користування базою – за посиланням.

Доступ до бази — з локальної мережі університету.

Також Ви можете ознайомитись з наступними відеоматеріалами по роботі з базою:

Бібліотека Кам’янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка

Увага! Оновлено навчально-методичні посібники

У рубриці “Навчальна робота” оновлено навчально-методичні посібники викладачів кафедри: подано анотації, зміст і передмови.

З текстами посібників можна ознайомитися в кабінеті української мови (центральний корпус університету, ауд. 408), читальному залі №1 (центральний корпус університету, 4-й поверх, відділ бібліографії), на сайті бібліотеки університету (Інститутський репозитарій – URL: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/).

Перелік посібників, розміщених на сайті:

 1. Коваленко Н. Д. Етнолінгвістика. Традиційні календарні обряди: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 166 с.
 2. Коваленко Н. Д. Етнолінгвістика. Традиційні родинні обряди: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута”, 2015. 240 с.
 3. Мозолюк О. М. Західно-подільські говірки: діалектні тексти. [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
 4. Стилістика української мови: навчально-методичний посібник / упорядники: А. С. Попович, Л. М. Марчук ; за ред. А. С. Попович. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 172 с.
 5. Монастирська Р. І., Сірант А. М. Тести з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”: навчально-методичний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей: Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 112 с.
 6. Коваленко Н. Д., Шеремета Н. П. Практикум з проведення діалектологічних досліджень : навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2013. 160 с.
 7. Марчук Л. М., Дзюбак Н.М. Синтаксис складного речення : навч.-метод. посіб. [Електронний аналог друк. вид.]. Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д. Г., 2013. 172 с.
 8. Мозолюк О. М., Беркещук І. С. Вступ до слов’янської філології : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Буйницький О.А, 2011. 80 с.
 9. Шеремета Н. П. Українська мова в засобах масової комунікації : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2015. 188 с.
 10. Ладиняк Н. Б. Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д. Г., 2014. 87 с.
 11. Ладиняк Н. Б., Ладиняк А. Б. Культура усного та писемного фахового мовлення : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2016. 194 с.

 

Рубрика "Ввімкни світло". Борис Коваленко #викладачі


Про навчання в університеті

Після закінчення Кам’янець-Подільської середньої школи № 8  я вступив на українське відділення філологічного факультету нашого педінституту. Вибір був зумовлений тим, що я народився і виховувався у сім’ї педагогів-філологів: мама, Марія В’ячеславівна, – вчитель української мови та літератури, а батько, Олексій Миколайович, – російської. Чималу роль у моєму виборі відіграла й учитель української мови і літератури – Валяровська Олена Василівна, яка прищеплювала любов до всього українського.

Навчалося нас тоді на філологічному факультеті 125–150 осіб на потоці і лише третина з них – це студенти українського відділення, решта – російського. Для вступу до інституту потрібно було написати твір з української літератури, скласти усні іспити з суспільствознавства та української мови і літератури.

Тогочасне навчання відрізнялося від сьогоднішнього: комп’ютерів, принтерів, ксероксів, мобільних телефонів не було. Ми дуже багато читали, конспектували (читальні зали ніколи не були порожніми) і працювали до дев’ятої години вечора. Наше студентське життя вирувало: відбувалися різні спортивні змагання, тематичні вечори, дискотеки.

Група, у якій я навчався, була надзвичайно дружною – зв’язки підтримуємо і до сьогодні.

«За період свого навчання ніколи не хотів змінити професію, я завжди хотів бути філологом».

У рідній школі я викладав три роки, а далі, за запрошенням заступника голови райдержадміністрації Е.Є. Кульчицького, працював на посаді держслужбовця, а згодом запропонували роботу в університеті. Починав на посаді асистента  всього на чверть ставки, а далі – вступ до аспірантури, захист кандидатської дисертації, посади директора Шепетівського навчально-консультаційного центру,  заступника декана з наукової роботи. Сьогодні я очолюю факультет української філології та журналістики.

Про наукову діяльність

Перша наукова стаття запам’яталася назавжди, напевно, як і в кожного науковця, – це розвідка «Порівняння як стилістичний засіб (на матеріалі роману «Тигролови»)» 1998 року.

Цікавим було і навчання в аспірантурі. Науковий керівник, доктор філологічних наук, професор Тараненко Олександр Онисимович, визначив тему майбутнього дослідження – «Стилістично знижена лексика у мові сучасної української публіцистики».  За час навчання доводилося студіювати досить різну літературу, але найцікавішими були статті, пов’язані з функціонуванням арго, жаргону, сленгу в соціумі.

Пізніше доля звела з відомим діалектологом, директором Інституту української мови НАНУ Гриценком Павлом Юхимовичем, науковим консультантом докторської дисертації. Сьогодні в колі моїх наукових зацікавлень – діалектологія та історія української мови.

Побажання університету до 100-річчя

Нехай рідний Університет живе та процвітає, і надалі залишається «огнищем вищої української культури», стає потужнішим його професорсько-викладацький склад, нехай якомога більше студентів долучаються до нашої університетської сім`ї. Сподіваюся, що народившись у буремні часи, переживши не одну реорганізацію, Університет переживе й нелегке сьогодення і міцно стоятиме на ногах ще не одне століття.

Многая і благая літа, рідний Університе!

Юлія Бараболя, студентка 3 курсу

 

Відкрите заняття з дисципліни "Політична комунікація: мовленнєві жанри"

5 червня  викладачі кафедри Людмила Миколаївна Марчук та Алла Миколаївна Сірант провели відкрите заняття для студентів ІІ курсу групи Ukr1-B16 з дисципліни «Політична комунікація: мовленнєві жанри». Тема заняття: «Маніпулятивні аспекти словесно-зорового сприйняття образу сучасного політика». Серед присутніх були викладачі кафедри та факультету: Б.О. Коваленко, О.А. Рарицький, Ю.О. Маркітантов, О.М. Мозолюк, І.С. Беркещук, Н.Б. Ладиняк, І.А. Федькова, Л.В. Поплавська, Н.М. Дзюбак, Р.В. Козак, Н.П. Шеремета.

Маніпуляція завжди була і є однією з основних складових частин політичної комунікації. Запорукою успішного маніпулювання в українській публічно-політичній риториці є не лише багатий арсенал різних технік, а й деякі особливості об’єкта. Передовсім сьогодні в Україні немає культури критичного мислення, а більшість громадян не в змозі раціонально та системно рефлексувати щодо політики.

Сьогодні все більше політичних діячів використовують певні маніпулятивні техніки, що змінює рівень довіри до них. І їх потрібно вирізняти з-поміж іншої інформації. За винятком провідних університетів, ні в школах, ні у вишах відповідні установки не закладають, що підкреслює необхідність політичної та громадянської освіти, яка в жодному разі не повинна перетворитися на інструмент «політінформаційної пропаганди».

Саме таким проблемам і було присвячено наше відкрите заняття. Окрім того, такий узагальнюваний його аспект дозволив виявити рівень засвоєння теоретичного матеріалу, який ми опрацьовували в лекційному курсі, а також продемонструвати вміння практично застосовувати одержані знання та навички, яких ми набули на практичних заняттях.

Заняття складалося з двох частин. Першу було проведено у формі міні-конференції. Доповіді Анастасії Волошиної «Значущість образу політика для успішної та ефективної взаємодії з суспільством», Ірини Чайки «Маніпулятивні механізми в політичній комунікації» та Христини Тодоріки « Особливості реалізації маніпулятивних тактик: лінгвістичний аспект» були змістовними та ґрунтовними. Друга частина заняття мала вигляд ток-шоу. Після перегляду відео з промовою політиків (І. Мосійчука, О. Ляшка, Ю. Тимошенко, О. Турчинова) всі присутні мали змогу подискутувати з експертами щодо використання політиками маніпулятивних технологій та їхній вплив на власний рівень довіри до того чи того політичного діяча.

Наївно припускати, що українська політика може позбутися маніпуляцій. Тому вивчення такої дисципліни як «Політична комунікація» є дуже важливим у закладах вищої освіти. Молоді люди повинні орієнтуватися в політичній сфері, щоб не потрапити під вплив «добре підготовленої брехні».

 

Анастасія Туганашева, студентка 2 курсу

Про освіту – на І Міжнародному форумі в Польщі

17-18 травня 2018 року декан факультету української філології та журналістики Коваленко Борис Олексійович і професор кафедри української мови Коваленко Наталія Дмитрівна взяли участь у І Міжнародному форумі«Роль вищої освіти в контексті викликів сучасності» в рамках ІV Конференції ректорів і керівників вищих шкіл (м. Карпач, Республіка Польща).  Окрім доповідей про актуальні проблеми вищої освіти в умовах глобалізації, на конференції провідні світові виробники комп’ютерної техніки та ІТ-компанії Польщі презентували найсучасніші розробки для технічного забезпечення якісної освіти, демонстрували можливості новітніх комп’ютерів, принтерів, віртуальних окулярів.

Цікавими та інформативними були зустрічі з представниками Index Copernicus  та Web of Science, які розповіли про історію створення цих платформ, а також продемонстрували можливості пошуку, аналізу та керування бібліографічною інформацією.

Учасникам форуму з України надовго запам’ятаються пізнавальні екскурсії історичними місцями, музеями, замками у містах Карпач, Валбжих, Краків.

Прес-центр університету

Студенти-філологи доповідали у Вінниці

26-27 квітня 2018 р. у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулася VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи». У роботі цієї конференції взяли активну участь і студентки факультету української філології та журналістики нашого вишу. Ірина Царюк, студентка ІV курсу, виголосила доповідь «Назви осінніх традиційних свят у складі фразеологізмів українських говірок», а Дар’я Бановська, студентка ІІ курсу, розповіла про результати своєї наукової роботи із дослідження символіки архетипу серце у фразеології подільського діалектного мовлення (науковий керівник – доцент кафедри української мови Коваленко Наталія Дмитрівна).

Цікавими були знайомства зі студентами, які навчаються у Вінниці, Хмельницькому, Чернівцях, Умані і теж досліджують територіальне мовлення Поділля; вражаючими – екскурсії у музей історії та лабораторії Вінницького університету, музей Михайла Коцюбинського та ін.

Кафедра української мови висловлює щиру вдячність ректорові університету Копилову Сергію Анатолійовичу за підтримку та сприяння у можливості презентації наукових досліджень наших студентів у кращих університетах України.

Звітна конференція студентів і магістрантів

 

На факультеті української філології та журналістики 10-11 квітня проведено конференцію студентів і магістрантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2017 році. 10 квітня – робота у секціях, 11 квітня – підсумкове пленарне засідання.
У роботі конференції взяли участь 183 доповідачі.

На факультеті працювало три секції. Робота І секції «Українська мова» (керівник Марчук Л.М., доктор філологічних наук, професор, секретар – Королюк Т.М., студентка 4 курсу) проходила у 5 підсекціях.

Виголошені доповіді вирізнялися актуальністю, науковою новизною, логічністю і самостійністю висновків, а також можливістю їх практичного застосування під час підготовки до лекційних, практичних та семінарських занять, написання курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт. Окремі доповіді викликали жваві дискусії через контроверсійність висновків та отриманих результатів. Виступи студентів супроводжувалися проектними презентаціями, що значно увиразнювало та урізноманітнювало хід роботи.
На підсумковому пленарному засіданні за присутності декана факультету Коваленка Б.О., заступника декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу Джурбій Т.О., керівників секцій та підсекцій було підбито підсумки роботи наукової конференції, відзначено новизну та актуальність виголошених доповідей, визначено переможців, ухвалено рекомендувати до друку публікації студентів-переможців. Також було запропоновано вважати участь студентів у роботі конференції апробацією їх наукових робіт (курсових, дипломних).

За результатами виголошених доповідей ухвалили такий розподіл призових місць:

Підсекція «Лінгводидактика та дискурсологія»
І місцеПопкова Ольга Ігорівна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Марчук Л.М.; Цімерман Ірина Олександрівна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Козак Р.В.; Довбня Сніжана Іванівна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Марчук Л.М.
Підсекція «Діалектологія та історія мови» –
І місцеЦарюк Ірина Михайлівна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Коваленко Н.Д.;
ІІ місце – Ковальська Мар’яна Юріївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Коваленко Н.Д.; Бановська Дар’я Костянтинівна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Коваленко Н.Д.;
ІІІ місце – Фостата Оксана Зіновіївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Коваленко Н.Д.; Трофимюк Олеся Юріївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Коваленко Н.Д.
Підсекція «Культура мови»
І місцеБановська Дар’я Костянтинівна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Дзюбак Н.М.;
ІІ місце – Корній Анастасія Мирославівна, студентка 1 курсу, наук. керівник – Шеремета Н.П.;
ІІІ місце – Неільчук Олеся Василівна, магістрантка, наук. керівник – Марчук Л.М.
Підсекція «Лексика та фразеологія української мови» –
І місцеТодоріка Христина Юріївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Мозолюк О.М.;
ІІ місце – Коробчук Юлія Миколаївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Маркітантов Ю.О.; Семенова Катерина Петрівна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Марчук Л.М.
ІІІ місце – Москалишена Тетяна Василівна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Коваленко Б.О.
Підсекція «Граматично-дидактичні засади української мови» –
І місцеБуцвін Олена Сергіївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Ладиняк Н.Б.;
ІІ місце – Семенова Анастасія Володимирівна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Мозолюк О.М.;
ІІІ місце – Волошина Анастасія Юріївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Ладиняк Н.Б., Панич Діана Ігорівна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Ладиняк Н.Б.

Зустріч зі старшокласниками міста Хмельницького

Декан факультету української філології та журналістики, доцент кафедри української мови Борис Олексійович Коваленко разом із колегами-викладачами кафедри журналістики відвідав заклади середньої освіти міста Хмельницького, зокрема гімназію №2 (директор Байдич Віктор Григорович), ЗОШ №21 (директор Івасішина Наталія Феліксівна), НВК №7 (директор Горенко Ольга Миколаївна), СЗОШ № 29 (директор Стремецький Станіслав Францович), НВК №2 (директор Кореганова Оксана Іванівна), НВК № 10 (директор Грищук Віктор Дмитрович).

Під час зустрічей з адміністраціями шкіл, учителями, учнями дев’ятих, десятих та одинадцятих класів розповів про наш університет, про його факультети, про умови вступу на кожен із них, форми навчання, про те, які сертифікати ЗНО необхідно мати, щоб вступити на той чи той напрям.
Учителі та учні з цікавістю слухали, ставили запитання, на які отримали вичерпні відповіді, зокрема дізналися про можливості й переваги навчання в університеті, про студентське життя, перспективи подальшого працевлаштування. Для виявлення випускників, зорієнтованих на навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, проведено анкетування. Усіх охочих запрошено скласти творчі заліки, які необхідні для вступу на деякі спеціальності. Зустріч зі школярами була теплою, приємною і позитивною. Сподіваємося, що талановита молодь й надалі досягатиме висот у навчанні, кар’єрі та суспільно-політичному житті.
Бажаємо майбутнім студентам успіхів під час вступу до нашого вишу!

За інформацією факультету
української філології та журналістики

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

O вітай, Воскреслий Христе!
Всюди квіти, небо чисте,
Світле сонце, писанки,
І радіють діточки!

О вітайте, добрі люди!
Празник світлий у нас буде,
Біла паска на столі,
Раді старші і малі.

Вам привіт, по всьому світі,
Українські любі діти!
Бо для кожного із вас,
Воскресення — любий час!

Спішимо вам розказати: —
Ворогам не панувати:
Встане Правда із руїн,
Як воскрес нам Божий Син!

Леся Храплива-Щур