2021

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Проєкт освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Google Форма для пропозицій.

Проєкт  змін.

Пропозиції стейкхолдерів (таблиця).