2021

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Українська мова і література

Спеціальність 035 Філологія

Спеціалізація 035.01 Українська мова та література

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Проєкт  світньо-професійної програми “Українська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія  спеціалізація  035.01 Українська мова і література.

Google Форма для пропозицій.

Пропозиції стейкхолдерів (таблиця).