20 травня 2021 року кафедра теорії та методик початкової освіти організувала та провела в онлайновому форматі Міжвузівський семінар-тренінг «Академічна доброчесність як складник фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів», участь у якому взяла старший викладач кафедри української мови Зореслава Шевчук із темою доповіді ” Політика дотримання академічної доброчесності в закладах вищої освіти (із досвіду Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка).

Міжвузівський семінар-тренінг «Академічна доброчесність як складник фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів» (ст. викладач Шевчук З.С.)