Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка права на академічну мобільність

 

Академічна мобільність /Відділ міжнародних зв’язків Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка/

 

СЕРТИФІКАТИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ПРО МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ

  Liudmyla Marchuk CERTYFIKAT

Universytet im. Adama Mieckiewicza v Poznaniu, Polska

08.03.2020 – 08.06.2020

Liudmyla Marchuk CERTIFICATE
for completing course ‘Quality of higher education’
Masaryk University, Czech Republic
22.10.2020 – 15.12.2020
Anzhelika Popovych CERTIFICATE
for completing course ‘Quality of higher education’
Masaryk University, Czech Republic
22.10.2020 – 15.12.2020
Zoreslava Shevchuk CERTIFICATE
for completing course ‘Quality of higher education’
Masaryk University, Czech Republic
22.10.2020 – 15.12.2020