Горбач О. С. Ономастикон українських сатирично-гумористичних текстів кінця ХХ–початку XXI століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 Українська мова. Івано-Франківськ, 2017. 2о с.
Гудима Н. В. Семантика та стилістичні функції запозичень у мові постмодерністської прози: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 Українська мова. Чернівці, 2018. 18 с.
Крищук В. Л. Вербалізація оцінки в українській історичній прозі кінця  ХХ – початку ХХІ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 Українська мова. Чернівці, 2015. 23 с.
Меркотан Л. Й. Прецедентні тексти в системі інтертекстуальності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 Українська мова. Чернівці, 2016. 23 с. 
Сірант А. М. Концепти гріх/спокута в українській історичній прозі  ІІ половини ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 Українська мова. Чернівці, 2013.     25 с.
 Шевчук З. С. Вербалізація мовного портрета жінки (на матеріалі сучасної української жіночої прози): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 Українська мова. Луцьк, 2017. 23 с.