ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Пропозиції кафедри української мови щодо переліку навчальних дисциплін вільного вибору студентів на 2020 – 2021 навчальний рік (денна ф. н.).

2020 – 2021 н.р.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА)

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

2 курс

 1. Українське слово у вимірах сьогодення.
 2. Український художньо-документальний дискурс.
 3. Ділова українська мова та типологія помилок.
 4. Теорія і практика функціонування редакторської термінології.
 5. Методи редакторського аналізу художнього тексту.
 6. Методика гурткової роботи з української мови та літератури.

3 курс

 1. Етнолінгвістика.
 2. Мова і світобачення українського народу.

4 курс

 1. Кодифікація мовної норми в історичному культуромовному дискурсі.
 2. Мовна норма : історичний та прикладний аспекти.

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

 1. Гендерна лінгвістика.
 2. Контрастивна граматика української та слов’янської (білоруської та польської) мов.
 3. Українська жаргонологія.
 4. Синергетика української мови: ментальний аспект.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 Філологія (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА)

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

2 курс

 1. Українське наукове мовлення.
 2. Комунікативна лінгвістика.
 3. Українське слово у вимірах сьогодення.
 4. Психолінгвістика.
 5. МЕТОДИКА ГУРТКОВОЇ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

3 курс

 1. Українська когнітивна лінгвістика.
 2. Основи теорії мовної комунікації.
 3. Етнолінгвістика.
 4. Мова і світобачення українського народу.

4 курс

 1. Вступ до структурної лінгвістики.
 2. Історія української літературної мови.
 3. Кодифікація мовної норми в історичному культуромовному дискурсі.
 4. Мовна норма : історичний та прикладний аспекти.

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

 1. Психолінгвістика.
 2. Політичний дискурс як мовленнєва категорія.
 3. Українська жаргонологія.
 4. Синергетика української мови: ментальний аспект.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Пропозиції кафедри української мови щодо переліку навчальних дисциплін вільного вибору студентів на 2020 – 2021 навчальний рік (заочна ф. н.).