ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

2021

І. Освітньо-професійної програма «Середня освіта (Українська мова і література)»

1.1 Обговорення ПРОЄКТУ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

1.2 Обговорення ПРОЄКТУ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти:

1.3 Обговорення ЗМІН до ОПП Середня освіта (Українська мова і література)

1.4 Обговорення ЗМІН до освітньо-професійних програм «Середня освіта (Українська мова і література)»:

1.5 ПРОПОЗИЦІЇ СТЕЙКГОЛДЕРІВ (таблиця)

 

ІІ. Освітньо-професійної програма «Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)»

2.1 Обговорення ПРОЄКТУ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

2.2 ПРОПОЗИЦІЇ СТЕЙКГОЛДЕРІВ (таблиця)

 

ІІІ. Освітньо-професійної програма «Українська мова і література»

3.1. Обговорення ПРОЄКТУ освітньо-професійної програми «Українська мова і література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія  спеціалізація  035.01 Українська мова і література.

Проєкт  світньо-професійної програми “Українська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія  спеціалізація  035.01 Українська мова і література.

Google Форма для пропозицій.

 

3.2. Обговорення ПРОЄКТУ освітньо-професійної програми  Українська мова і література” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю  035 Філологія спеціалізація  035.01 Українська мова та література:

 

ЗУСТРІЧІ ІЗ СТЕЙКГОЛДЕРАМИ. ПРОПОЗИЦІЇ СТЕЙКГОЛДЕРІВ

  1. ПРОПОЗИЦІЇ СТЕЙКГОЛДЕРІВ (таблиця) /  «Середня освіта (Українська мова і література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  2. ПРОПОЗИЦІЇ СТЕЙКГОЛДЕРІВ (ТАБЛИЦЯ) /«Середня освіта (Українська мова і література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти/
  3. ПРОПОЗИЦІЇ СТЕЙКГОЛДЕРІВ (таблиця) / “Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)” першого (бакалаврського) рівня вищої
  4. ПРОПОЗИЦІЇ СТЕЙКГОЛДЕРІВ (таблиця) /  «Філологія (Українська мова і література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  5. ПРОПОЗИЦІЇ СТЕЙКГОЛДЕРІВ (таблиця) /  «Українська мова і література» другого  (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 035 Філологія,   спеціалізація 035.01 Українська мова та література

Обговорення освітньо-професійної програми  “Середня освіта (Українська мова та література)”. Участь у конструктивній розмові взяла Лупійчук Алла Вікторівна, стейкголдер програми, Заслужений працівник освіти України, учитель-методист ЗСО № 16 м. Кам’янця-Подільського.

Робоча зустріч викладачів кафедри української мови й кафедри української літератури та компаративістики зі стейкхолдером ОПП “Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова” Наталією Олегівною Цопою, випускницею факультету української філології та журналістики нашого Університету, спеціалістом відділу освіти, туризму, молоді та спорту  Жванецької сільської ради (Кам’янець-Подільський р-н).

Обговорення змін до освітньо-професійних програм:

25 лютого 2021 року викладачі кафедри української мови обговорили пропозиції та зауваження стейкголдерів до проєктів освітньо-професійних програм «Середня освіта (Українська мова і література)» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти, «Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, «Філологія (Українська мова і література)» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Під час обговорення було зазначено, що проєкти освітньо-професійних програм увідповіднюються з нормативними документами й відповідають вимогам до підготовки сучасного фахівця.

Засідання кафедри української мови (протокол № 2, лютий 2021).

Засідання вченої ради факультету української філології та журналістики  (протокол № 2, лютий 2021).

ОCВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ