ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ 

факультету української філології та журналістики (2020 – 2021 н.р.)

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН

2020 – 2021 н.р.

Освітня кваліфікація: Бакалавр
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література). За освітньо-професійною  програмою Середня освіта (Українська мова і література)
1 КУРС
Обов’язкові компоненти
ПП 03 ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПП 08 УКРАЇНСЬКА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ (викладач – канд. філол. наук, доцент Шеремета Н.П.)
ПП 04 ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА
ПП 07 СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА
2 КУРС
Обов’язкові компоненти
ПП 05 ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ПП 06 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
ПП 19.2 ПРАКТИКА: ДІАЛЕКТОЛОГІЧНА ПРАКТИКА
Вибіркові компоненти
ПП 28 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕДАКТОРСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (викладач – канд. філол. наук,  старший викладач Монастирська Р.І.)
ПП 33 ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ТИПОЛОГІЯ ПОМИЛОК (викладач –  канд. філол. наук, доцент Шеремета Н.П.)
ПП 36 МЕТОДИ РЕДАКТОРСЬКОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (викладач – доктор пед. наук, канд. філол. наук, доцент Попович А.С.)
 3 КУРС
Нормативні навчальні дисципліни
ПП 06 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
ПП 11 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (викладач – доктор пед. наук, канд. філол. наук, доцент Попович А.С.)
ПП 16.02 ПРАКТИКА: НАВЧАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
Вибіркові навчальні дисципліни
ПП 21 ЕТНОЛІНГВІСТИКА
  ПП 33 КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (викладач –  канд. філол. наук, доцент Шеремета Н.П.)
ПП 30 УКРАЇНСЬКА КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА
4 КУРС
ПП 07 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
ПП 09 СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (викладач – доктор пед. наук, канд. філол. наук, доцент Попович А.С.)
ПП 16 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (викладач – доктор пед. наук, канд. філол. наук, доцент Попович А.С.)
ПП 18 ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО
ПП 12 КУРСОВА РОБОТА (МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ / МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРИ)
ПП 24 АТЕСТАЦІЯ (КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН)
ПП 23 ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
Вибіркові навчальні дисципліни
ПП 33 КОДИФІКАЦІЯ МОВНОЇ НОРМИ В ІСТОРИЧНОМУ КУЛЬТУРОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
ПП 37 МЕТОДИКА ГУРТКОВОЇ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Освітня кваліфікація: Магістр
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література). За освітньо-професійною  програмою Середня освіта (Українська мова і література)
1 КУРС
Обов’язкові компоненти 
ЗП 01 МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (викладач – канд. філол. наук, доцент Ладиняк Н.Б.)
ПП 01 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ (викладач – доктор пед. наук, канд. філол. наук, доцент Попович А.С.)
ПП 03 НОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН  (викладач – доктор пед. наук, канд. філол. наук, доцент Попович А.С.)
ПП 04 ІСТОРІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ УЧЕНЬ
ПП 08 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАЛЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ І ФРАЗЕОЛОГІЇ
ПП 10 УКРАЇНСЬКЕ ТЕРМІНОЗНАВСТВО
ПП 12 ДИПЛОМНА РОБОТА
Вибіркові компоненти
ДВС 01 ГУРТКОВА РОБОТА З ЛЕКСИКОГРАФІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ДВС 01 ГУРТКОВА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ
ДВС 05 ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Дисципліни з каталогу
УКРАЇНСЬКА ЖАРГОНОЛОГІЯ (викладач – канд. філол. наук, доцент Беркещук І.С.)
2 КУРС
ПП 07 ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРНОГО Й ФУНКЦІЙНОГО ОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ПП 08 ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА
ПП 09 ДИПЛОМНА РОБОТА
ПП 10 АТЕСТАЦІЯ (ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ)
Вибіркові компоненти
ПП 15 ГЕНДЕРНА ЛІНГВІСТИКА
ПП 18 УКРАЇНСЬКА КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА (викладач – канд. філол. наук, доцент Беркещук І.С.)
Освітня кваліфікація: Бакалавр
Галузь знань 03 Гуманітарні науки. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація   035.01 Українська мова та література. За освітньо-професійною  програмою Українська мова та література
1 КУРС
Обов’язкові компоненти 
ПП 01 ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА
ПП 03 ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПП 04 ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГІВ
ПП 05 СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА
ПП 08 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА

ПП 13 УКРАЇНСЬКА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ (викладач – канд. філол. наук, доцент Шеремета Н.П.)

2 КУРС 
Обов’язкові компоненти 

ПП 04 ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ПП 05 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА

ПП 17.02 ПРАКТИКА: НАВЧАЛЬНА ДІАЛЕКТОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

ЗП 07 ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПП 21 ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ТИПОЛОГІЯ ПОМИЛОК

Вибіркові компоненти 

ПП 22 МЕТОДИКА РЕДАКТОРСЬКОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

ПП 30 УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО У ВИМІРАХ СЬОГОДЕННЯ

3 КУРС
Нормативні навчальні дисципліни 
ПП 06 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
Вибіркові навчальні дисципліни 
ПП 19 КАТЕГОРІЙНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (викладач –  канд. філол. наук, доцент Дзюбак Н.М.)
ПП 21 УКРАЇНСЬКА КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА
ПП 26 ЕТНОЛІНГВІСТИКА
4 КУРС
Нормативні навчальні дисципліни
ПП 06 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
ПП 08 СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (викладач – доктор пед. наук, канд. філол. наук, доцент Попович А.С.)
ПП 11 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НОРМАТИВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (викладач – канд. філол. наук,  ст. викладач Монастирська Р.І.)
ПП 14 ВИРОБНИЧА НАУКОВА ПРАКТИКА
ПП 15 АТЕСТАЦІЯ (КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН)
Вибіркові навчальні дисципліни
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (викладач – канд. філол. наук, доцент Шеремета Н.П.)
КОДИФІКАЦІЯ МОВНОЇ НОРМИ В ІСТОРИЧНОМУ КУЛЬТУРОМОВНОМУ ДИСКУРСІ (викладач – канд. філол. наук, доцент Шеремета Н.П.)
Освітня кваліфікація: Магістр
Галузь знань 03  Гуманітарні науки. Спеціальність 035 Філологія (Українська мова і література).  Спеціалізація 035.01. Українська мова та література            За освітньо-професійною  програмою Українська мова і література
1 КУРС
Обов’язкові компоненти
ЗП 01 МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (викладач –  канд. філол. наук, доцент Ладиняк Н.Б.)
ПП 01 ЛІНГОВКУЛЬТУРОЛОГІЯ
ПП 06 ІСТОРІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ УЧЕНЬ
ПП 07 ЛІНГВІСТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (викладач – канд. філол. наук, доцент Коваленко Н.Д.)
ПП 09 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАЛЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ І ФРАЗЕОЛОГІЇ
ПП 11 ДИПЛОМНА РОБОТА
Вибіркові компоненти
ДВС 02 НАУКОВИЙ АНАЛІЗ МОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДВС 04 КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА
2 КУРС
ПП 07  ФУНКЦІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ОПИС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ПП 07.02 ПРАКТИКА: ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА
ПП 08 ДИПЛОМНА РОБОТА
ПП  09 АТЕСТАЦІЯ (ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ)
Вибіркові компоненти 
ПП 17 ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК МОВЛЕННЄВА КАТЕГОРІЯ
Освітня кваліфікація: Бакалавр
ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Галузь знань 06 Журналістика. Спеціальність Журналістика. За освітньо-професійною  програмою Журналістика
1 КУРС
Обов’язкові компоненти 
УКРАЇНСЬКА МОВА У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ (викладач –  канд. філол. наук, доцент Шеремета Н.П.) /061 Журналістика
4 КУРС
Нормативні навчальні дисципліни
ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА (викладач – доктор пед. наук, канд. філол. наук, доцент Попович А.С.) /061 Журналістика

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

факультету української філології та журналістики (2019 – 2020 н.р.)

ОПИТУВАННЯ

           Просимо висловлювати зауваження й пропозиції для вдосконалення освітніх програм за допомогою «Анкети зауважень і пропозицій до освітніх програм». Анкета є анонімною.