Рівень вищої освіти :                  БАКАЛАВР

014 Середня освіта (Українська мова і література)

 1. Основи наукових досліджень (викладач – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Ладиняк Н.Б.).
 2. Методика навчання української мови (викладач – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Попович А.С.).
 3. Сучасна українська літературна мова. Розділ «Синтаксис» (викладач – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Козак Р.В.).
 4. Сучасна українська літературна мова. Розділ «Морфеміка» (викладач – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Дзюбак Н.М.).
 5. Сучасна українська літературна мова. Розділ «Словотвір» (викладач – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Дзюбак Н.М.).

035 Філологія (Українська мова і література)

 1. Стилістика і культура мови (викладач – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Попович А.С.).
 2. Сучасна українська літературна мова. Розділ «Морфеміка» (викладач – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Дзюбак Н.М.).
 3. Сучасна українська літературна мова. Розділ «Словотвір» (викладач – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Дзюбак Н.М.).

Рівень вищої освіти :                  МАГІСТР

014 Середня освіта (Українська мова і література)

 1. Методика навчання української мови в закладі вищої освіти (викладач – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Попович А.С.).
 2. Сучасні напрями лінгвостилістичних досліджень (викладач – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Попович А.С.).
 3. Проблеми сучасної української соціолінгвістики (викладач – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Козак Р.В.).

035 Філологія (Українська мова і література)

 1. Методика навчання української мови в закладі вищої освіти (викладач – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Попович А.С.).
 2. Сучасна українська літературна мова. Розділ «Синтаксис» (викладач – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Козак Р.В.).