Науковий керівник – Марчук Людмила Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови

 

Гудима Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти.

Тема дисертації: «Семантика та стилістичні функції запозичень у мові постмодерністської прози» (2011).

Сірант Алла Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови.

Тема дисертації:«Концепти гріх/спокута в українській історичній прозі ІІ половини ХХ століття» (2013).

 

 

Книш Олена Вікторівна, кандидат філологічних наук.

Тема дисертації: «Мовні плеоназми в українських художніх текстах поч. ХХІ ст.: семантичний, синтаксичний та стилістичний аспекти» (2014).

 

 

Крищук Валентина Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Тема дисертації: «Вербалізація оцінки в українській історичній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття» (2015).

 

Меркотан Леся Йосипівна, кандидат філологічних наук.

Тема дисертації: «Прецедентні тексти в системі інтертекстуальності» (2016).

Шевчук Зореслава Сергіївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови.

Тема дисертації: «Вербалізація мовного портрета жінки (на матеріалі сучасної української жіночої прози)» (2017).

Науковий керівник – Попович Анжеліка Станіславівна, доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, доцент

Горбач Олена Сергіївна, кандидат філологічних наук, учитель англійської мови Летавського ліцею Чемеровецької ОТГ Кам’янець-Подільського району.

Тема дисертації: «Ономастикон українських сатирично-гумористичних текстів кінця ХХ – початку ХХІ століття» (2017).

 

Науковий керівник – Коваленко Борис Олексійович, кандидат філологічних наук, доцент

Потапчук Ірина Михайлівна, кандидат філологічних наук.

Тема дисертації: «Народна географічна термінологія в західноподільських говірках» (2012).

ФОТОГАЛЕРЕЯ