26-28 травня 2021 року Київський національний університет імені Тараса Шевченка провів ІІ Всеукраїнську конференцію “Доуніверситетська підготовка: інновації, виклики, перспективи”, у якій взяла участь старший викладач кафедри української мови Зореслава Шевчук, яка також забезпечує викладання навчальних дисциплін “Українська мова” та “Практикум з української мови” для слухачів Підготовчого відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства. На конференції обговорювали питання розроблення нормативної бази діяльності інституцій доуніверситетської підготовки, ділилися досвідом сучасних методик, прийомів і підходів у викладанні української мови як іноземної, а також інших навчальних дисциплін.

Участь у ІІ Всеукраїнській конференції “Доуніверситетська підготовка: інновації, виклики, перспективи” (ст. викладач Шевчук З.С.)