ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ФАКУЛЬТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

БАКАЛАВРИ

014 Середня освіта (Українська мова і література)

 1. Сучасна українська літературна мова (Морфеміка. Словотвір).
 2. Кодифікація мовної норми в історичному культуромовному дискурсі.

БАКАЛАВРИ

035 Філологія (Українська мова і література)

 1. Сучасна українська літературна мова (Морфеміка. Словотвір).
 2. Кодифікація мовної норми в історичному культуромовному дискурсі.

БАКАЛАВРИ

061 Журналістика

 1. Українська мова (у професійному спілкуванні) / ОПП Журналістика /.
 2. Українська мова (у професійному спілкуванні) /ОПП Реклама та зв’язки з громадськістю /.
 3. Практична стилістика (ОПП Журналістика / Реклама і зв’язки з громадськістю).

БАКАЛАВРИ

(інші спеціальності)

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням) /історичний факультет/.
 2. Українська мова (за професійним спрямуванням) /факультет фізичної культури/.
 3. Мовленнєва комунікація /історичний факультет/.
 4. Кодифікація мовної норми в історичному культуромовному дискурсі /історичний факультет/.