Керівник практики факультету (спеціальностей 014. Середня освіта. Українська мова і література, 035. Філологія. Українська мова і література) – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Дзюбак Наталія Миколаївна

Адреса

кабінет  № 404, вул. Огієнка, 61,
м.Кам’янець-Подільський, 32300

 

 

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Договір на проведення практики студентів

Щоденник практики

Практична підготовка здобувачів вищої освіти – невід’ємний компонент освітніх програм підготовки фахівців, який формує здатність випускника перетворювати фундаментальні і прикладні знання на професійні вміння та навички.

Організація практики здобувачів вищої освіти здійснюється згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України від 8 квітня 1993 р. за № 93.

Визначення баз усіх видів практики здійснюється на основі укладених договорів між університетом та організаціями, підприємствами, установами тощо, які забезпечують реалізацію головної мети практики – поглиблення та закріплення здобутих теоретичних знань з основних професійно орієнтованих дисциплін, їх творче застосування у практичній діяльності.

Всі види практики забезпечені програмами практик, розробленими випусковими кафедрами. Програми є основним навчально-методичним документом для здобувачів вищої освіти та керівників практики від університету і бази практики.

У рамках моделі підготовки висококваліфікованих фахівців в університеті широко застосовуються різноманітні форми і види практичної підготовки, які дають можливість здобувачам вищої освіти за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці.

Завідувач практики університету

Римар Людмила Михайлівна

Адреса

кабінет № 415, вул. Огієнка, 61,
м.Кам’янець-Подільський, 32300

Телефон

(03849) 5-19-58

e-mail: praktuka@kpnu.edu.ua